Transtech

ulfTranstech – Ulf Nordebo

  • Civilingenjör med inriktning på biokemi
  • Översättare av facktext, särskilt inom teknik och naturvetenskap
  • Av kammarkollegiet auktoriserad translator från tyska och engelska
  • Översätter även från ryska, norska och danska, liksom till engelska